Villkor danskurser

Bokningsvillkor

Observera att du godkänner dessa nedanstående villkor när du skickar in en anmälan. Detta innebär att din anmälan innefattas av våra anmälningsvillkor även om du inte fullgjort din betalning. 

Betalning

När du fått antagningsbesked erlägger du betalning via Bankgiro. Betalning sker enligt sista betalningsdatum och med det  OCR-nummer som framgår på antagningsbeskedet. 

Automatiskt Återanmäld

När du anmäler dig till en period så blir du automatiskt anmäld till nästkommande perioder till dess att du mailar oss att du vill byta kurs eller avanmäla sig. Observera att detta behöver ske i enlighet med villkor nedan. 

För dig som har Premiumkort krävs närvaro på minst 50 % av kursen för att bli automatiskt återanmäld.

Ångerrätt

Du har enligt Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får antagningsbesked till en undervisningsperiod. Om du använder denna ångerrätt efter undervisningsperioden börjat får du en återbetalning av de kurstillfällen som återstår efter att du gjort din avbokning.  

Ångerrätten gäller ej på korta tidsbestämda event som workshops, masterclasses och läger.  

Prova på-Tillfälle

Vi erbjuder även ett ”prova på-tillfälle” när du är ny elev hos oss eller anmält dig till en kurs du inte tidigare gått. Detta innebär att även om du inte längre har rätt enligt lag att ångra dig, kan du prova på att dansa hos oss vid första kursveckan av en period. Observera att du måste avanmäla dig enligt ”avbokning och återbetalning” om du efter ditt prova på-tillfälle inte vill fortsätta. För att ha rätt till återbetalning behöver vi få ditt mail inom 48 h från första kurstillfället av perioden. Prova på-tillfället kostar 150 kr om du väljer att avanmäla dig.  

Sjukdom, skada eller annat förhinder

Om du skulle bli allvarligt skadad, långvarigt sjuk eller flytta till annan ort och därmed inte kan delta i undervisningen krävs läkarintyg eller flyttanmälan för att kunna få en återbetalning. Återbetalningen gäller endast kurstillfällena som kvarstår av perioden efter att du meddelat oss att du vill avbryta ditt deltagande. Senast 7 dagar efter att du avbokat dig behöver vi få in läkarintyget eller flyttanmälan. Vi tar i detta fall ut en administrativ avgift på 150 kronor.

Påminnelse om betalning

Vid påminnelse om betalning tillkommer en avgift på 60 kronor. Efter den andra påminnelsen lämnar vi över ärendet till Inkasso. 300 Dance Studio förbehåller sig rätten att tillgodoräkna sig dröjsmålsränta enligt lag.  

Avbokning och återbetalning

Om du bestämmer dig för att avanmäla dig måste avbokningen ske via mail till info@300dancestudio.se. För att ha rätt till återbetalning behöver vi få ditt mail inom 48 h från första kurstillfället av perioden. I mailet anger du personuppgifter på eleven som ska avbokas och vilken kurs det gäller. Om du har rätt till återbetalning skriver du även bank och kontonummer som betalning ska ske till.  

När du avanmält dig enligt våra villkor återbetalar vi dig hela beloppet med ett avdrag på 150 kr eller så justerar vi beloppet på din faktura. Återbetalningen sker så snabbt vi kan efter att vi mottagit dina bankuppgifter, dock senast efter 30 dagar.  

Då du säger upp din plats på en kurs upphör ditt avtal med 300 Dance Studio att gälla och du blir inte återanmäld till fler perioder på den kursen.  

Personuppgiftspolicy

När du gör din anmälan så innebär det att du samtycker till att vi registrerar dina personuppgifter. Läs mer om hur 300 Dance Studio behandlar, lagrar och skyddar dina personuppgifter i vår Personuppgiftspolicy.  

Läs vår personuppgiftspolicy här.

300 Dance Studio filmar och fotar i verksamheten och detta material kan komma att  publiceras  på hemsidan och i sociala medier.  

Reservation för förändringar

Om vi skulle behöva ställa in en kurs får du tillbaka hela kursavgiften. Vi reserverar oss rätten, om så behövs, att ändra lärare och lokal på kursen. Om ett kurstillfälle behövs ställas in på grund av sjukdom erbjuds alltid ett ersättningstillfälle, du kan därför inte kräva återbetalning för det inställda kurstillfället. 

Force Majeure

Force Majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, myndighetsbeslut eller annan omständighet som 300 Dance Studio inte råder över och som förhindrar 300 Dance Studio att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar 300 Dance Studio från fullgörelsen av dessa skyldigheter. Kunden ska snarast underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

300 Dance Studio AB – Org.Nr. 559351-8235