Villkor danskurser

Bokningsvillkor

Observera att du godkänner dessa nedanstående villkor när du skickar in en anmälan. Detta innebär att din anmälan innefattas av våra anmälningsvillkor även om du inte fullgjort din betalning.

Betalning

Du får info om din betalning i ditt Antagningsbesked. Betalning sker enligt sista betalningsdatum, och med det OCR-nummer som framgår på Antagningsbeskedet.

För dig som köper Premium Card erbjuder vi möjlighet till delbetalning. Kontakta oss för mer information.

Ångerrätt

Anmälan är bindande. Du har enligt Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du får ditt Antagningsbesked. Om du använder din 14 dagars ångerrätt efter att kursen har påbörjats sker återbetalning av avgiften för de kurstillfällen som återstår av undervisningsperioden efter att du har meddelat 300 Dance Studio om din avbokning. Ångerrätten gäller ej på vissa korta tidsbestämda event som t.ex. workshops och masterclasses. Det specificeras isåfall i samband med anmälan.

För dig som har Premium Card gäller samma avbokningsvillkor. Vid sen avbokning eller uteblivet deltagande med mer än 50% av kursen debiteras en no-showavgift på 500 kr.

En ångervecka

Utöver vad lagen kräver, erbjuder 300 Dance Studio dig även en ångervecka på terminskurser som är 13 veckor långa. Det innebär att även om din ångerfrist löpt ut så har du möjlighet att under terminens första kursvecka ångra dig. Avbokning skall meddelas skriftligt via mail till info@300dancestudio.se senast 5 dagar efter att kursens första tillfälle för att ångerveckan ska kunna utnyttjas. Vid avbokning enligt en ångervecka sker återbetalning av kursavgiften med ett avdrag på 150:-. Avdraget inkluderar kostnad för ett kurstillfälle och administrationsavgift.

Sjukdom, skada eller annat förhinder

Utöver vad som behandlas under avsnitten Ångerrätt och en ångervecka (se ovan) är avbokning av pågående termin inte möjlig. Undantag gäller vid långvarig sjukdom eller flytt från ort, eller annan jämförbar anledning som omöjliggör deltagande och som du inte hade kunnat förutse. I dessa fall behöver 300 Dance Studio få se läkarintyg, flyttanmälan eller dylikt som styrker detta för att återbetalning av avgift ska kunna göras.

Om du avbryter ditt deltagande på en undervisningsperiod p.g.a. sjukdom, skada, flytt till annan ort eller dylikt skall du omedelbart meddela 300 Dance Studio enligt ”avbokning och återbetalning”. Läkarintyg skall vara 300 Dance Studio tillhanda inom två veckor från att du meddelat att du avbryter ditt deltagande. Återbetalning sker för de undervisningstillfällen som återstår av perioden från och med att du har meddelat 300 Dance Studio. Vi tar ut en administrationsavgift på 150:- för att göra återbetalningen.

Påminnelse om betalning

Om betalning, trots påminnelser, uteblir överlämnas ärendet till inkasso. 300 Dance Studio förbehåller sig rätten att debitera en påminnelseavgift om 60:- per påminnelse samt tillgodoräkna sig dröjsmålsränta enligt lag.

Avbokning och återbetalning

När du gör en avbokning upphör ditt avtal med 300 Dance Studio att gälla och ditt deltagande på den aktuella kursen avbokas. För att avboka dig mejlar du din avbokning till info@300dancestudio.se.

Ange dina personuppgifter och vilken kurs avbokningen gäller. Har du rätt till återbetalning meddelar du även bank och bankkonto till vilket återbetalning skall ske. 300 Dance Studio återbetalar den avgift du har rätt till snarast möjligt efter att vi har mottagit dina bankuppgifter. Dock senast inom 30 dagar från att vi har mottagit din avbokning.

Personuppgiftspolicy

När du gör din anmälan så innebär det att du samtycker till att vi registrerar personuppgifter. Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna behandla din anmälan och betalning. Vi använder endast dina uppgifter i administrativt syfte och för information om vår verksamhet. Vi lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Läs vår personuppgiftspolicy här.

Bilder och rörlig media

Vi förbehåller oss rätten att fotografera och filma lektioner och föreställning för marknadsföring på webben och i tryck. Vi använder oss också av sociala medier så som Instagram, Facebook, Youtube och TikTok. Godkänner du inte detta ber vi er kontakta oss på josefine@300dancestudio.se.

Reservation för förändringar

300 Dance Studio reserverar sig för att ändringar av schemat kan ske innan uppstart.

300 Dance Studio AB – Org.Nr. 559351-8235